Skip to main content Skip to search

Archives for Fasta

Den storslagna månaden

Profeten(S) sade: Sannerligen är månaden Ramadan en storslagen månad. I den multiplicerar Allah(SWT) de goda gärningarna, i den raderar Allah(SWT) de onda gärningarna, och i den upphöjer Allah(SWT) rangerna. [Wasael al-Shia, vol. 10, s. 312]

Read more

Den utvalda månaden

Profeten(S) sade: Säkerligen har Allah(SWT) valt ut (och upphöjt) månaderna Rajab, Sha’ban och månaden Ramadan över andra månader. [Bihar al-Anwar, vol. 27, s. 53]

Read more

Guds månad

Profeten(S) sade: Sha’ban är min månad medan månaden Ramadan är Allah(SWT), den Exalterades månad, en vårtid för de fattiga. [Bihar al-Anwar, vol. 97, s. 68]

Read more

En belöning utan dess like

Profeten(S) tillfrågades: ‘O Allahs(SWT) Profet(S)! Vilken av dessa två månader besitter större belöning, Rajab eller månaden Ramadan?’ Profeten(S) svarade: Inget kan jämföras med månaden Ramadan när det gäller belöning. [Bihar al-Anwar, vol. 97, s. 49]

Read more

En av Guds namn

Imam Sadiq(A) har sagt: Säg inte ‘Detta är Ramadan’, eller ‘Ramadan har avlägsnat sig’ eller att ‘Ramadan har anlänt’, ty Ramadan är ett av Allahs(SWT) namn, den Mäktige och Glorifierade, som varken anländer eller avlägsnar sig. Sannerligen anländer och avlägsnar…

Read more

Då fastan blir obligatorisk

Profeten(S) sade: ”Fastan blir obligatorisk för en flicka då hon får sin första menstruation (haydh) och för en pojke då han får sin första erotiska dröm (ihtilam).” [Wasael al-Shia, vol. 1, kap. villkoren för puberteten, s. 6]

Read more