Imam Ali(A) sade: "Bli inte envisa (’anid), och följ inte strikt era egna idéer, eftersom sådana personer går mot undergång." [Tasnif Qurrar al-hekam, s. 443]