Profeten(S) sade: ”Varje gång en muslim gör tvagning (wudhu) och ber de fem dagliga bönerna, faller hans synder från honom såsom bladen faller från trädet.” [Al-Mojazat al-nabaviyeh, s. 202]