Imam Ali(A) sade: "Belåtenhet är en rikedom som ej förtärs" [Nahj ol-Balagha, predikan 54]