Imam Ali(A) sade: ”Bedrägeri och fusk är av de allra sämsta egenskaperna en muslim kan ha” [Mavaze al-Saduq, s. 75]