Imam Ali(A) sade: ”Barnets rättigheter (hoqoq) gentemot sin fader är att namnge barnet med ett fint namn, uppfostra det väl och lära det Koranen.” [Nahj ol-Balagha, predikan 1264]