Profeten(S) sade: "Två böneenheter (rak’at) som bes av en gift person är bättre än en nattvaka och fasta av en ogift person." [Wasael al-Shia, vol. 14, s. 7]