Profeten(S) sade: ”Bönens läge i religionen är så som läget av människans huvud i relation till hennes kropp.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 87]