Profeten(S) sade: ”En bra vän är bättre än ensamheten, och ensamheten är bättre än en oduglig vän.” [Al-Bihar, vol. 77, s. 75]