Imam Baqir(A) sade: ”Det finns ingen värre synd (zanb) än att vilja leva och vara kvar i denna värld (donya).” [Al-Bihar, vol. 78, s. 165]