Imam Ali(A) sade: "Den som strävar efter att uppnå höjdpunkten (al-kamal) måste besegra sina ondskefulla begär (al-hawa al-nafs)." [Qurrar al-hekam, s. 428]