Profeten(S) sade: "Att titta på tre saker räknas som dyrkan (ebadah); Föräldrarnas ansikten, havet samt den Heliga Koranen.” [Bihar al-Anwar, vol. 10, s. 368]