Imam Ridha(A) sade: ”Att titta på en främmande kvinnas (mahrem al-rijal) hår är otillåtet, ty det stimulerar lusten (shahwa) och orsakar sedefördärv (fisad).” [Bihar al-Anwar, vol. 104, s. 91]