Imam Ali(A) sade: "Att sänka blicken tjänar väl som en barriär mot ens luster." [Qurrar al-hekam, s. 321]