Fråga

Menas det verkligen att mutning är shirk?

Vad har det med att sätta andra gudar vid guds sida?

Profeten(S) sade: ”Mutning är i verkligheten det samma som polyteism.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 9]

Svar

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära syskon

All tacksamhet hör till Gud för att ha välsignat oss alla med månaden Ramadan; må Han ha accepterat alla våra dyrkanshandlingar under denna välsignade månad och må kommande Eid vara mubarak för dig och oss alla inshaAllah!

Gällande din fråga så är svaret att det finns två typer utav ”shirk” (polyteism/avgudadyrkan) – ”shirk aqa’edi” (shirk i tro) och ”shirk ‘amali” (shirk i handling/praktik)! Den typ av shirk som du hänvisar till är av den första sorten och innebär att i grunden av sin tro, sätter andra gudar vid Gud – må Gud bevara oss alla från denna oförlåtliga synd! Däremot är den typ av shirk som hadithens innebörd avser, är av den första sorten d.v.s. shirk i praktik/handling. Detta innebär att man i praktiken sätter något vid sidan av eller rent av över Guds lagar och genom det sätter sig mot Gud och förnekar Honom genom att förneka Hans lagar.

För övrigt så är detta en fråga som behöver utforskas grundligare i mycket större utsträckning vilket vi rekommenderar att du gör eftersom detta vara endast en väldigt kortfattat svar. För att grundligt förstå hadithens innebörd krävs det att först förstå principen av tawhid som uppdelas i flera olika grenar.

Må Gud vägleda och stärka dig och oss alla till att följa Hans stig inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon i synnerhet under dessa slutliga dagar av månaden Ramadan

Den Väntades Vänner