Imam Ali(A) sade: "Att konsumera mer än vad som behövs är slöseri." [Mostadrak al Wasael, vol. 15, s. 271]