Imam Ali(A) sade: ”Att inte kunna förlåta är den värsta av brister och hämnd bland de största av synder.” [Qurrar al-hekam, s. 235]