Imam Baqir(A): “Det finns inget hårdare straff för en syndare (mothnib), än att han blir hjärtlös och grym (qisawat al-qalb).” [Al-Bihar, vol. 78, s. 176]