Imam Sajjad(A) sade: ”Att ge allmosor (sadaqah) anonymt, får Guds vrede (qathab) att upphöra mot människan.” [Thawab al-a’mal, s. 128]