Profeten(S) sade: ”Att göra uppriktig ånger (tawbah) från synder är alltid bra, men det blir bättre och mer uppskattat om det görs under ungdomen.” [Majmo’e Waram, vol. 2, s. 118]