Profeten(S) sade: ”En av gästens nödvändiga rättigheter är att få en tandpetare.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 9]