Att eliminera falskhet

Imam Ali(A) sade: "Jag och min syndfria, heliga (ma'sumin) ätt och mitt dygdiga hushåll är de mest nyktra i barndomen och när vi växer upp är vi de visaste, vi är de medel som Gud kommer att eliminera falskhet och bryta tänderna av de blodtörstiga vargarna med och [på så sätt] ge er frihet genom att ta bort repen som är knutna runt era nackar. Gud börjar (alla ting) genom oss och avslutar (alla ting) genom oss." [Kanz al-Ummal,av al-Muttaqi al-Hindi vol. 6, s. 396]