Profeten(S) sade: "O Ali, den som bevarar, underhåller och reparerar era gravar och ständigt finner sig upptagen med denna uppgift,  är det som om denne hjälpt självaste Sulayman Ibn Dawood(A) med att bygga Baitul Muqaddas." [Bihar al-Anwar, vol. 100, S. 121]