Imam Sadiq(A) sade: ”Att be med välluktande kropp och kläder excellerar sjuttio gånger mer än en icke parfymerad bön.” [Al-Kafi, vol. 6, s. 511]