Profeten(S) sade: ”Gränsen mellan träl (’abd) och ateism (kafir) är att avstå bönen.” [Mostadrak, vol. 1, s. 175]