Skip to main content Skip to search

Åter gryning

Åter gryning

Genom alla tider och inom alla religioner har människor alltid trott och väntat på en frälsare som en dag ankommer och fyller världen med rättvisans ljus och tränger undan förtryckets mörker. En frälsare som står vid de svagas sida och bekämpar förtryck, grymhet och tyranni. Denna frälsare och väntade Imams(AJ) återkomst är mycket nära och snar inshaAllah; vi ber Gud att påskynda den och vägleda och hjälpa oss till att, under denna tid av väntan, förbereda oss och bana vägen för Imam Mahdis(AJ) återkomst inshaAllah!  

Den Väntade(AJ)