Imam Ali(A) sade: ”Arrogans (takabor) är den värsta plågan för förnuftet och klokheten.” [Qurrar al-hekam, s. 448]