Imam Baqir(A) sade: "Är inte religion något annat än kärlek?!" [Mishkat ul-Anwar, kap. 5, sid. 304, hadith nr. 603]