Profeten(S) sade: ”Fasta för att ni alltid skall vara friska och sunda.” [Mostadrak, vol. 1, s. 590]