Allah?s bevis bland sina skapelser

Al Juwayni berättar att Ibn Abbas har sagt, att Profeten(S) sade: ”Mina khalifer och efterträdare och Allah’s(SWT) bevis bland sina skapelser är säkerligen tolv efter mig. Den första av dem är min broder och den sista av dem är mitt barn. Han tillfrågades: O Allah’s(SWT) budbärare vem är din broder? Han sade: Ali ibn Abi Talib(A).” [Al Juwayni i sin Fara’id us Simtayn, Mu’assassat ul Mahmudi li Taba’a, Beirut 1978, s. 160]