Ali och hans anhängare

Profeten(S) sade: ”Jag svär på Den vars händer mitt liv befinner sig i, att det bara är Ali och hans anhängare som kommer att bli frälsta på domedagen (qiyamah).” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 57]