Profeten(S) sade: ”Ali är den bästa människan (khair ul-bashar). Den som inte accepterar detta, är hednisk (kafir).” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 33]