Skip to main content Skip to search

Adl (gudomlig rättvisa)

ADL (GUDOMLIG RÄTTVISA)

En sann troende

Imam Baqir(A) sade: ”En sann troende (mo’men) är den som deltar med sina pengar för att hjälpa de fattiga och behandlar folket rättvist.” [Wasael al-Shia, vol. 11, s. 227]

Den som köper mat som är en allmän nödvändighet

Den Heliga Profeten(S) sade: "Den som köper mat som är en allmän nödvändighet och lagrar den i 40 dagar med hopp om att dess pris stiger på den muslimska marknaden skulle det, även om denne säljer det och skänker hela…

Adl (gudomlig rättvisa)

Den andra av Usol-e-Din (trons grundsatser) är adl (gudomlig rättvisa) och som Imam Ali säger: ”Adl (rättvisa) är att ge var sak sin (lämpliga tillhörande) plats” (Nahjul Balagha, hikma 437)

Två saker leder till människornas undergång

Imam Ali(A) sade: "Två saker leder till människornas undergång (och leder dem till helvetet): rädsla för fattigdom och att söka överlägsenhet genom stolthet." [Bihar al-Anwar, vol. 72, s. 39]

Den som är sparsam

Imam Sadiq(A) sade: "Jag försäkrar att den som är sparsam aldrig blir fattig." [Bihar al-Anwar, vol. 71, s. 346]

Den gereröse

Imam Sajjad(A) sade: ”Den generöse och storsinnade njuter av att ge (al-’atae) till andra.” [Al-Bihar, vol. 78, s. 143]

Undvik att umgås med de döda

Profeten(S) sade: ”Undvik att umgås med de döda”. Folket frågade honom: ”Vilka är de döda?” Han svarade: ”Varje rik person vars pengar och egendom har orsakat dennes revolt samt uppror.” [Majmo’e Waram, s. 32]

Gud har lagt den fattiges

Imam Ali(A) sade: ”Gud har lagt den fattiges dagliga bröd (rezq) i den rikes pengar. Varje fattig som är hungrig, är det på grund av att de rika undanhåller sina pengar från dem.” [Nahj ol-Balagha, tal 320]

Lämna aldrig den fattige

Profeten(S) sade: ”Lämna aldrig den fattige tiggandes (al-sael), även om du bara kan ge honom en halv dadel.” [Jame al-Akhbar, s. 162]

Kungar för paradisets folk

Profeten(S) sade: ”De fattiga är kungar för paradisets folk (ahl al-jannah).” [Jame al-Akhbar, s. 129]

Främmande i sin stad

Imam Ali(A) sade: ”En fattig människa är främmande i sin stad.” [Tohaf al-oqol, s. 200]

En fattig människa är Guds sändebud

Imam Ali(A) sade: ”En fattig människa är Guds sändebud. Den som undanhåller honom är som om denne har gjort det med Gud och den som ger honom något är som om denne har gett det till Gud.” [Nahj ol-Balagha, predikan…

  • 1
  • 2

Det längsta avståndet till Gud

Imam Sadiq(A) sade: ”Människan har det längsta avståndet till Gud då hon endast tänker på att fylla sin mage och behaga sitt jag (nafs).” [Al-Kafi, vol. 2, s. 319]

Behärskar sin ondskefulla lust

Imam Ali(A) sade: “Den som behärskar sin ondskefulla lust (al-hawa), bevarar sin ära (sharaf) och respekt.” [Tohaf al-oqol, s. 97]

Största förtrycket (mot en själv)

Imam Baqir(A) sade: ”Att följa sina luster och begär (al-hawa) är det största förtrycket (mot en själv).” [Al-Bihar, vol. 78, s. 165]

Kom ihåg när du begår en synd

Imam Ali(A) sade: "Kom ihåg när du begår en synd, att lusten (al-hawa) är flyktig medan konsekvenserna kvarstår." [Nahj ol-Balagha, s. 553]

Ingen dyrkan av Gud är värdefullare

Imam Baqir(A) sade: "Ingen dyrkan av Gud är värdefullare än renheten i ens mage och privata delar (från lusten)."[Tohaf al-oqol, s. 292]

Efter mig, fruktar jag tre ting

Den Heliga Profeten(S) sade: "Efter mig, fruktar jag tre ting för mitt Ummah: vilseledning efter kunskap, vilseledande frestelser samt magens och de privata delarnas lust." [Al-Kafi, vol. 2, s. 79]

Ögats otukt är lustfyllda blickar

Imam Sadiq(A): "Ögats otukt (zina) är lustfyllda blickar, läpparnas otukt är en förbjuden kyss (med en na-mahram) och handens otukt är beröring (av händer eller andra kroppsdelar hos en na-mahram), oavsett om könsorganet påverkas av detta eller inte." [Al-Kafi, vol….

Den som syftar mest på att tillfredställa sin lust

Profeten(S) sade: ”Den som syftar mest på att tillfredställa sin lust (al-hawa), blir berövad från att kunna känna ljuvligheten av tron i sitt hjärta.” [Tanbih al-Khawater, s. 357]

Att sänka blicken

Imam Ali(A) sade: "Att sänka blicken tjänar väl som en barriär mot ens luster." [Qurrar al-hekam, s. 321]

Den som blir träl till sin egen lust

Imam Ali(A) sade: ”Den som blir träl (’abd) till sin egen lust (al-hawa) är verkligen en fånge som aldrig kan bli friad av fångeskapets rep.” [Qurrar al-hekam, s. 499]

Kraften som besegrar lusten

Imam Baqir(A) sade: ”Ingen styrka och kraft är starkare än den kraften som besegrar lusten (al-hawa).” [Al-Bihar, vol.78, s. 165]

Kännedom om lustens dåliga konsekvenser

Imam Ali(A) sade: ”Jag förvånas över dem som har kännedom om lustens dåliga konsekvenser men ändå inte avstår dem.” [Qurrar al-hekam, s. 494]

  • 1
  • 2

Katastrofer i livet är straff för förtryckare

Imam Ali(A) sade: ”Katastrofer i livet är straff för förtryckare, prövningar för troende och en högre grad för Guds vänner och förtrogna” [Bihar al-Anwar, vol 81, s. 108]

Olika olägenheter i livet

Imam Ali(A) sade: ” En troende (mo’men) drabbas av olika olägenheter i livet.” [Mizan al-Hekma, vol. 1, s. 484]

Två saker som blir mest prövade

Profeten(S) sade: ”Två saker som blir mest prövade hos folk är deras hälsa och fritid.” [Bihar al-Anwar, vol. 77, s. 140]

De gudomliga belöningarna

Imam Hassan(A) sade: ”Händelser och katastrofer är nycklar till de gudomliga belöningarna (ajr).” [Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 113]

Tyrann

Profeten(S) sade: ”O människor! Den som ser en aggressiv tyrann, som gör tillåtet det som Gud förbjudit; bryter gudomliga lagar; motsätter sig de profetiska traditionerna; förtrycker de gudsdyrkande, men inte erkänner sitt motstånd till Gud i ord eller i gärning;…

Den värsta bland folket

Profeten(S) sade: ”Den värsta bland folket (shar ul-nas) är den som människorna respekterar på grund av deras rädsla till denne.” [Bihar al-Anwar, vol. 77, s. 46]

Det bästa sättet att kämpa

Profeten Mohammad(S) sade: "Det bästa sättet att kämpa (jihad) är att uttala rättvisans ord inför en orättfärdig härskare." [Osol al-Kafi, vol. 5, s. 60]

När du blir förtryckt av någon

Imam Ali(A) sade: ”Rättvisa (al-adl) är när du blir förtryckt av någon och svarar genom att uppföra dig rättvist gentemot denne och storhet är när du befinnandes i en högre position samt är bättre än den andre förlåter denne.” [Fehrest…

Förtryck inte

Imam Baqir(A) sade: ”Förtryck inte, även om du blir förtryckt.” [Tohaf al-oqol, s. 292]

Förtryck inte någon

Imam Ali(A) sade: ”Förtryck inte någon på det sätt du inte gillar att bli förtryckt.” [Nahj ol-Balagha, s. 921]

Förtryck inte andra

Imam Baqir(A) sade: ”Förtryck inte andra liksom du själv inte önskar bli förtryckt.” [Tohaf al-oqol, s. 292]

Förtryck är tecken på svaghet

Imam Ali(A) sade: ”Förtryck (al-boghy) är tecken på svaghet och brister (al-jobn).” [Mavaze al-Saduq, s. 74]

Den som stödjer en förtryckare

Imam Ridha(A) sade: ”Den som stödjer en förtryckare (thalim) är själv en sådan.” [Aiyon al-akhbar, s. 348]

Du bör undvika självbeundran

Imam Ali(A) sade: "Du bör undvika självbeundran, att förlita dig på det som verkar vara gott inom dig och kärlek till överdrivet prisande eftersom dessa är bland de mest pålitliga möjligheterna som Satan har." [Qurrar al-hekam, s. 298]

Satan gläds av era synder

Profeten(S) sade: ”Satan gläds av era synder, hur små de än är.” [Safinat ul-Bihar, vol.1, s. 479]

Varje människans satan

Imam Ali(A) sade: ”Varje människas satan är hennes egna ondskefulla begär.” [Sharhe ebne abi Hadid, vol. 20, s. 342]

Utplånar ens största synder

Imam Ridha(A) sade: ”De som gråter bör gråta över Imam Hosseins(A) likar, för sannerligen, att gråta över honom utplånar ens största synder.” [Bihar al-Anwar, vol.44, s. 284]

Undvik lathet och missnöje

Imam Baqir(A) sade: "Undvik lathet och missnöje. Dessa två är nycklarna till varje synd." [Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 175]

Tron kan inte uppnås

Profeten(S) sade: ”Tron (iman) kan inte uppnås i den överlägsna nivån förutom genom undvikandet av synder.” [Ellal al-sharaye, vol. 1, s. 237]

Undvika att synda i dolda och ensliga ställen

Imam Ali(A) sade: ”Undvik att synda i dolda och ensliga ställen där vittnet för förbrytelsen är själva Bedömaren.” [Nahj ol-Balagha, predikan 316]

Att dricka alkoholhaltiga drycker

Imam Baqir(A) sade: ”Ingen synd är värre än att dricka alkoholhaltiga drycker (al-khamr).” [Al-Kafi, vol. 6, s. 403]

För varje ont finns en medicin

Profeten(S) sade: ”För varje ont finns en medicin, och syndernas medicin är uppriktig ånger (tawbah).” [Wasael al-Shia, vol.11, s. 354]

Att göra avbön från synder

Profeten(S) sade: ”Att göra uppriktig ånger (tawbah) från synder är alltid bra, men det blir bättre och mer uppskattat om det görs under ungdomen.” [Majmo’e Waram, vol. 2, s. 118]

Den som odlar ett odugligt frö

Imam Askari(A) sade: ”Den som odlar ett odugligt frö, skördar ångest (nadam).” [Tohaf al-oqol, s. 486]

Att inte synda är mycket enklare

Imam Ali(A) sade: ”Att inte synda är mycket enklare än att göra uppriktig ånger (tawba). [Tohaf al-oqol, s. 200]

  • 1
  • 2