Den andra av Usol-e-Din (trons grundsatser) är adl (gudomlig rättvisa) och som Imam Ali säger: ”Adl (rättvisa) är att ge var sak sin (lämpliga tillhörande) plats” (Nahjul Balagha, hikma 437)