Övermäktigheten i samlingsbönen

Imam Ridha(A) sade: "Övermäktigheten i samlingsbönen (salat al-Jama’ah) gentemot enskilda böner är en enhet (rak'at) mot 2000 enheter." [Bihar al-Anwar, vol. 88, s. 4 & Wasael al-Shi'a, vol. 8, s. 290]