Överdriva i maten

Imam Sajjad(A) sade: ”Den rättighet som du måste ge till din mage, är att inte låta den bli som ett lager för otillåten (haram) mat och att inte överdriva i maten.” [Wasael al-Shia, vol. 11, sid. 133]