Imam Ali(A) sade: ”Överdrift i förebråelse av personer glödgar deras envishets eld.” [Tohaf al-oqol, s. 84]