Imam Sadiq(A) sade: ”Åkallan (dua) övertäckts från himlen om man inte skickar välsignelser (Salawat) över Profeten(S) och hans dynasti (Ahl al-Bait).”  [Bihar al-Anwar, vol. 9, s. 315]