Imam Baqir(A) sade: Ärbarheten (taqwa) och tron är bundna till varandra. Som en följd av att den ena försvinner, försvinner också den andra.” [Tohaf al-oqol, s. 307]