Är det inte bida?

Fråga:

Salamo alikom…

Är det tillåtet att ändra exempel en asser bönen till kl. 19:00 från 17.35 genom en en mashoura? Är det inte Bida? Bida = Förändring.

Många säger att det inte är tillåtet och en del säger tvärtom.

Som Gottsunda mosken i Uppsala gör.(liten lokal massjid)

För min säkerhet så kommer jag inte att ändra något jag ber vid 17:35

Om man dör innan man har gjort salat 17:35 eller någon dör och följer den regeln vem bär ansvaret? Vad skall han säga till allah? Jag väntade till kl. 19:00 då de gör salat (grupp salat)?

 

Svar:

Gällande denna fråga, är den något oklar. Om du menar att man ber något senare efter angiven tid så går detta bra så länge bönen bes inom den angivna tidsramen. Självklart är det bäst att be så fort tiden för bönen är inne men det går även bra att be inom den angivna tidsramen då man vid förhinder tvingas be senare.

Må Gud vägleda dig och oss alla till sanningens väg och stärka och hjälpa oss att följa den med fasta steg och färdas mot Honom och med Hans kärlek våra hjärtan och själ, vid Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!