Imam Ridha(A) sade: ”En äldre broder är detsamma som fadern. (Det är obligatoriskt att respektera honom.)” [Tohaf al-oqol, s. 335]